Jesteśmy feministkami. Znamy się od wielu, wielu lat. Nasz wspólny blog to miejsce wolnościowej propagandy. Będziemy tu spiskować, skrzykiwać ludzi, truć jadem i dźgać ironią. Przybywajcie.
piątek, 10 października 2008
NOWE GENDERY

Nowe Gender Studies przy IBL PAN zapraszaja!

Początek roku 25 X. Jeszcze mozna się zapisywać!

Szczegóły na www.genderstudies.pl

 

15:10, kasia.bratkowska , Bez jaj
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 15 września 2008
List do premiera Donalda Tuska
W związku z Pana wypowiedzią na temat wprowadzenia przymusowej kastracji chemicznej dla pedofilów i natychmiastowego znalezienia na ten cel finansów, pragniemy jednak zwrócić Panu Premierowi uwagę, że mimo tego, iż pewnie jest to niezwykle skuteczny „piarowski” zabieg, to nie przyczyni się on w żadnym stopniu do zmniejszenia skali przemocy wobec kobiet i dziewcząt w Polsce. Ponadto robienie sobie „piaru” populistycznymi hasłami, kosztem ofiar gwałtów, uważamy za mocno niestosowne i niegodne premiera europejskiego kraju. Domagamy się, by Pan Premier z taką samą stanowczością, z jaką wypowiedział się na temat kastracji, sprzeciwił się przemocy wobec kobiet i dziewcząt i w trybie pilnym znalazł środki na przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt - napisała fundacja Feminoteka w liście do premiera Donalda Tuska. Pod listem podpisało się także 15 organizacji z całej Polski.
piątek, 12 września 2008
Akcja: Wyślij podpaskę do minister Kopacz
W związku z pomysłem ministerstwa zdrowia, by rejestrować kobiety w ciąży i kontrolować potem, czy kobieta na pewno urodziła, Feminoteka proponuje akcję wysyłania symbolicznie zakrwawionych czerwoną farbą podpasek do minister zdrowia Ewy Kopacz. Poświadczymy w ten sposób, że nie jesteśmy w ciąży, a jednocześnie zapobiegniemy naruszeniu prawa do intymności i zachowania tajemnicy lekarskiej.
UWAGA!!!! Ponieważ pojawiły się głosy o tym, że niektóre osoby wolałby ten dobrowolny gest ratowania naszych ginekologów przed złamanie prawa, wykonywać wspólnie - zapraszamy w piątek (12.09) do Feminoteki o godz. 17.00 na zbiorowe przygotowywanie podpasek i wysyłanie ich do Pani minister.
czwartek, 11 września 2008
Minister Kopacz rejestruje
Minister Kopacz postanowiła wprowadzić rejestr ciąż w Polsce, by żadna nie uszła uwadze stróżom prawa. W tym pomyśle najbardziej niepokoi jego intencja; nie tyle chodzi o kobietę i jej stan zdrowia, tylko o kontrolę nad nią, by każda ciąża w Polsce została donoszona. Czyli po to by ciężarnej nic głupiego nie przyszło jej do głowy.
poniedziałek, 08 września 2008
Rzecznik płodu czy praw dziecka?
Ubiegłotygodniowa nowelizacja ustawy o rzeczniku praw dziecka częściowo zelektryzowała środowiska kobiece walczące o prawa kobiet wieścią, że tylnymi drzwiami – właśnie przy okazji uchwalania zmian – próbuje się wprowadzić zakaz aborcji, przyjmując zapis o ochronie dziecka od momentu poczęcia. Otóż przepis ten to nie nowina. Istnieje w ustawie od samego początku, definiując dziecko jako „każdą istotę ludzką od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości” (art. 2 pkt. 1). Ów ewenement na skalę europejską (tylko w Polsce można się spotkać z taką definicją, pozostałe kraje europejskie przyjmują brzmienie z Konwencji Praw Dziecka: „dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat”) jest swoistą daniną złożoną polskiej prawicy, która tylko pod takim warunkiem zgodziła się w 2000 roku przyjąć ustawę o rzeczniku praw dziecka.
wtorek, 05 sierpnia 2008
"Równe i równiejsi" - konkurs dla dziennikarek i dziennikarzy
Fundacja Feminoteka zaprasza dziennikarki, dziennikarzy, publicystki i publicystów mediów ogólnopolskich i lokalnych, gazet, radia, telewizji, mediów elektronicznych do konkursu „Równe i równiejsi” na materiał poruszający problematykę równouprawnienia kobiet i mężczyzn i dyskryminacji ze względu na płeć.

W konkursie mogą wziąć udział autorki/ autorzy tekstów, audycji radiowych i telewizyjnych opublikowanych w języku polskim w prasie, radiu, telewizji lub Internecie w ciągu ostatniego roku (pomiędzy 1 czerwca 2007 a 1 czerwca 2008). Termin nadsyłania prac: 30.09.2008.

Nagroda główna – 5 tys. zł ufundowana została przez firmę Ernst&Young Polska.

Patronat medialny nad konkursem: Gazeta Wyborcza, Kobiety.pl

środa, 11 czerwca 2008
Poparcie dla 14-latki - pikieta
W piątek, 13 czerwca, o godz. 18:00 pod Sejmem zbieramy się, żeby wyrazić swoje oburzenie zachowaniem organów państwowych w sprawie 14- letniej Agaty z Lublina.

Państwowe instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizowania obowiązujacego prawa, zamiast przesztrzegać - złamały je. Między innymi szpital, w którym lekarz złamał tajemnicę lakarską (Art. 40 ust. 4 Ustawy o zawodzie lekarza (Ustawa z 5 grudnia 1996,Dz.U.z1997r. Nr 28, poz.152), mówi o tym, że lekarz nawet gdyby zachodziła jedna z okoliczności zezwalających na złamanie tajemnicy lekarskiej, o których mowa w art. 40 ust 2 i 3 Ustawy o zawodzie lekarza, nie może podać do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta, bez jego zgody) i dopuścił do małoletniej dziewczynki, bez jej zgody i zgody rodziców, obce jej osoby; dwa szpitale w Lublinie, które odmówiły usunięcia ciąży, ale nie wskazały, zgodnie ustawą o planowniu rodziny, szpitala lub lekarza, który dokonałby zabiegu. Nagonka na matkę i dziecko ze strony organizacji anty-choice nie spotkała się, o ile wiadomo, z reakcją organów państwowych w postaci powstrzymania osób podążających za dziewczynką i jej matką, by uniemożliwić im kontakt z dziewczynką.

Poszkodowana ma prawo oczekiwać wsparcia, a nie oddzielania jej od rodziców, i pozbawiania wolności poprzez umieszczenie w Pogotowiu Opiekuńczym. Ma prawo żądać ochrony, należnej osobie pokrzywdzonej przestępstwem i wolności od stawiania w stan oskarżeń, nacisków i bezprawnego zmuszania.

Apelujemy o doprowadzenie do przywrócenia rządu prawa i zapewnienie zgwałconej w świetle art. 200 k.k. dziewczynce realizacji ustawowego prawa do przerwania ciąży. Niepokoi w tej sprawie to, że jesteśmy świadkami lekceważenia prawa przez wymiar sprawiedliwości. Mamy w tej sprawie do czynienia ze skrzywdzonym dzieckiem. Dziewczynka ma prawo do integralności psychicznej i fizycznej. To prawo gwarantuje jej Konstytucja RP (art. 47) statuując, iż każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Dodatkowo prawa te gwarantuje dziecku, Konwencja Praw Dziecka, polskie prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze, prawo karne a także Ustawa o warunkach dopuszczalności przerwania ciąży.

Wynika z tego, że i tak jedna z najbardziej restrykcyjnych ustaw antyaborcyjnych w UE nie jest przestrzegana, że dziewczynka czy kobieta, nawet jeśli ciąża będzie wynikiem gwałtu, nie będzie mogła skorzystać z przysługujących jej praw! TO MOŻE SPOTKAĆ KAŻDĄ Z NAS

Przybądźcie jak najliczniej. Pikieta bedzie utrzymana w spokojnym tonie, nie chcemy brać udziału w wojnie o los dziewczyny - ale nie możemy milczeć, kiedy państwo poddaje dziewczynę w tak bardzo trudnej sytuacji dodatkowej opresji i kiedy organy państwowe nie przestrzegają obowiazującego prawa.

13:05, stopfanatykom , Bez jaj
Link Komentarze (40) »
piątek, 16 maja 2008
Wanda Nowicka nagrodzona
Wanda Nowicka – polska działaczka ruchów kobiecych i praw człowieka, przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny - otrzymała od nowojorskiego Uniwersytetu New School prestiżową Nagrodę Uniwersytetu na Wygnaniu(University-In-Exile Award). Nagroda Uniwersytetu na Wygnaniu została ustanowiona w celu uhonorowania osób instytucji wspierających rozwój demokracji i praw człowieka.
środa, 07 maja 2008
ALICJA TYSIĄC dla bloga stop fanatykom
Kiedy usłyszałam wypowiedź prymasa Glempa, przeżyłam szok, a nawet strach. Nie jest to pierwszy raz, gdy hierarchowie kościelni oraz rozmaite organizacje przykościelne szkalują moje dobre imię, obrażają mnie publicznie i właściwie szczują na mnie. Naprawdę coraz bardziej obawiam się o życie swoje i moich dzieci. Zaczynam się zastanawiać, czy nie poprosic o jakąś ochronę.
środa, 16 kwietnia 2008
Wanda Nowicka z RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ w Genewie
14 kwietnia b.r. Rada Praw Człowieka ONZ rozpoczęła procedurę oceny przestrzegania praw człowieka w Polsce w ramach nowego mechanizmu monitorującego stan praw człowieka w świecie. Każdy rząd będzie oceniany co cztery lata w ramach tzn. Powszechnego Przeglądu Okresowego (Universal Periodic Review). Delegacja polska zaprezentowała sprawozdanie rządu polskiego z realizacji praw człowieka i odpowiadała na pytania zadawane przez inne delegacje rządowe.
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 19